Guias Docentes
1º Curso
Disciplina Materia 1o Cuat. 2o Cuat.
Disciplinas de formación básica
Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5 1,5
Análise de Jazz (I-IV) 2 2
Harmonía de Jazz (I-IV) 2 2
Historia da música e as culturas

Cultura, pensamento e historia

6 6
Disciplinas Obrigatorias
Instrumento ou voz (I-VIII)

-Acordeón

-Bajo

-Batería

-Contrabajo

-Guitarra

-Piano

-Saxo

-Trombón

-Trompeta

-Voz

Instrumento ou voz 8 8
Técnica corporal 1,5 1,5
Improvisación Jazz (I-VIII)

Formación instrumental complementaria

4 4
Conxunto Jazz

Música de conxunto

3 3
Tecnoloxías para a música (I-III)

Tecnoloxía musical

2 2
Total de créditos 30 30