Guias Docentes
1º Curso
Disciplina Materia 1o Cuat. 2o Cuat.
Disciplinas de formación básica
Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II)

Linguaxes e técnica da música

1,5 1,5
Análise (I-IV) 2 2
Harmonía e Contrapunto (I-IV) 2 2
Historia da música e as culturas

Cultura, pensamento e historia

6 6
Disciplinas Obrigatorias
Instrumento:                   Piano  Clásico-Contemporáneo (I-VIII)

Instrumento ou voz

9 9
Técnica corporal 1,5 1,5
Lectura a primeira vista e transposición

Formación instrumental complementaria

3 3
Música de Cámara

Música de conxunto

3 3
Tecnoloxías para a música (I-III) -específica Composición (I-VIII)

Tecnoloxía musical

2 2
Total de créditos 30 30