Guias Docentes
1º Curso
Disciplina Materia 1o Cuat. 2o Cuat.
Disciplinas de formación básica
Formación e adestramento auditivo e vocal (I-II) Linguaxes e técnica da música 1,5 1,5
Análise (I-IV) 2 2
Harmonía e Contrapunto (I-IV) 2 2
Historia da música e as culturas Cultura, pensamento e historia 6 6
Disciplinas Obrigatorias
Instrumento ou voz (I-VIII) Instrumento ou voz 6 6
Conxunto Música de conxunto 1,5 1,5
Tecnoloxías para a música (I-III) -específica Composición (I-VIII) Tecnoloxía musical 2 2
Planificación e deseño de proxectos culturais (I-IV) Produción 3 3
Socioloxía da música (I-II) Comunicación, promoción e representación 3 3
Técnicas de mercado (I-VII) 2
Inglés aplicado (I-II) 2 2
Total de créditos 29 31